"The most important thing in communication is hearing what isn’t said"
Peter Drucker

Mentor Coach Uddannelse

Hvad er en Mentor Coach?

Resultatet af din uddannelse som mentorcoach er, at du gennem din kommunikation og spørgemetodik motiverer dine medarbejdere til en adfærd, som driver high performance, ansvar og fokus på jeres målsætninger. Det gør du, fordi dine kolleger vil opleve et lederskab baseret på nærvær, empati og retning.

Hvem kan blive en mentor coach?

Mentorcoaching er for alle ledere, som ønsker aktivt at tage ansvar for at udvikle deres  medarbejdere, så de kan blive endnu bedre! Vi underviser ledere på alle niveauer da principperne for mentor coaching er identiske hvadenten du er topleder, mellemleder eller projektleder. Uagtet, er mentorcoaching et vanvittigt stærkt ledelsesværktøj.

Zuzan, som er stifter af Mentality og coach, ledercoach-og mentor vil undervise dig sammen med Birgitte, som også er certificeret coach. 

Læs mere om os her

 

Hvad er en Mentor Coach ikke?

Når du uddanner dig som mentorcoach, vil din rolle på ingen måde være af terapeutisk karakter. Du taler heller ikke med medarbejderen om personlige udfordringer, medmindre de influerer negativt  på jobbet. I så tilfælde er vores erfaring, at alle er bedst tjent med at medarbejderen taler med en coach, som ikke er en del af arbejdsfællesskabet.

Når det er sagt, vil medarbejderen opleve en personlig udvikling qua jeres samtaler, som hun vil have stor glæde af både i sit arbejdsliv og i sit private liv. Læs mere om medarbejdercoaching her

Hvorfor blive en mentor coach?

Resultatet af din uddannelse som mentorcoach er, at du gennem din kommunikation og spørgemetodik motiverer dine medarbejdere til en adfærd, som driver high performance, ansvar og fokus på jeres målsætninger. Det gør du, fordi dine kolleger vil opleve et lederskab baseret på nærvær, empati og retning.

Hvordan

Du bliver verdensmester i at høre det usagte og spotte potentielle forhindringer og muligheder. Derigennem udvikler du dine medarbejdere og realisere potentialer, hverken du eller de måske troede muligt. 

Samtaler af den art opbygger den sociale kapital i jeres virksomhed, og fremmer den overall mentale sundhed – og med det konkurrenceevnen.

Kompetencen som mentorcoach bidrager også til øget mestring hos dine medarbejdere. Mestring er balancen mellem at føle at man er kompetent og samtidig bliver tilpas udfordret i sit arbejde. I din rolle som en leder der mestrer mentor coaching, vil du udfordre du dine medarbejderes potentielle begrænsende overbevisninger om hvad er muligt, hvad de kan eller ikke kan. Du vil hjælpe dem til at få nye perspektiver og med det helt nye muligheder. Du kan læse mere om mestring og andre undersøgelser her som peger på at de væsentligste faktorer for medarbejders trivsel og dermed produktivitet tager afsæt i mestring, meningsfuldhed og fællesskab.

Samtaler der tager afsæt i mentorcoach modellen sikrer, at I arbejder målrettet med det som er vigtigt i jeres organisation og samtidig får belyst udfordringer og uforløste potentialer. Det motiverer og skaber en fællesskabsfølelse som skaber meningsfuldhed og at medarbejderen føler sig set, hørt, anerkendt og som en vigtig brik i gamet. 

Når du varetager samtaler med afsæt i dine mentorcoach kompetencer, bidrager det ind i alle 3 områder. Og det er rentabelt. For dig, dine medarbejdere og din virksomhed.

Undervisningen giver dig indsigt i metoden og teorien bag coaching. Og på kurset vil du træne de teknikker du er undervist i. I den forbindelse kan du arbejde med scenarier fra dit arbejdsliv som måske er problematiske, og på den måde få reelle løsninger med hjem allerede fra dag 1.

Hvorhenne?

Vores uddannelse varer 2 hele dage. Du kan vælge et fokuseret forløb på 2 dage eller 4 halve dage. Vi underviser dig på virksomhedens matrikel, en lokation i nærheden, i vores lokaler på Østerbro eller online.

Priser

Prisen afhænger af lokationen, om vi ses i den virkelige verden eller online samt antallet af deltagende ledere.