Medarbejdercoaching

Hvordan møder du som leder dine medarbejdere? Medarbejdercoaching er med til at skabe relationsbaseret ledelse, hvor der tages højde for, at man ikke kan tilsidesætte sig selv 100% på en arbejdsplads. Dine medarbejdere er også mennesker, som kommer til at gå igennem mere eller mindre traumatiserende oplevelser i deres privatliv, der i en eller anden grad vil have en indvirkning på deres præstation på arbejdspladsen. 

 

We must never become too busy sawing to take time to sharpen the saw

Stephen Covey

Hvor parkerer dine medarbejdere deres følelser?

Som udgangspunkt har mennesket svært ved at være uautentisk. Vi er holistiske. De karakteristika vi besidder, tager vi med os, uagtet hvor vi er. Og selvom vi er i en anden rolle på arbejdspladsen, kan det være rigtig svært for os at parkere vores følelser og konflikter fra privatlivet, inden vi træder ind på kontoret. Ofte vil det begrænse os i vores arbejde og gå udover vores performance. 

I nogle arbejdskulturer er der ikke plads til en off-day, og det kan af og til være nødvendigt at være på, selvom der er noget underliggende, som påvirker vores humør og tilstand. Medarbejdercoaching giver dine medarbejdere redskaberne til at kunne parkere deres følelser i disse situationer, og det vil styrke deres performance. På den måde kan du som leder hjælpe dine ansatte igennem deres livskriser, så det går mindst muligt udover deres præstation og leveringskvalitet – og dermed organisationen. 

Et meningsgivende job

Det kan også være, at du som leder fornemmer, at der ikke er en god harmoni på arbejdspladsen og at dine medarbejder mistrives. I mange tilfælde skyldes det, at medarbejderen savner et formål med hans eller hendes tilstedeværelse på arbejdspladsen. Her er det lederens ansvar at sørge for, at medarbejderens formål er tydeligt defineret, så arbejdet bliver meningsgivende for medarbejderen. Den proces kræver en stor tidsmæssig investering – og det er ikke altid, der er råd til det. Når jeg coacher dine medarbejdere, sætter vi fokus på, hvad deres formål på arbejdspladsen er – og hvordan lige netop deres rolle er meningsfuld for resten af organisationen. 

Output for dig som leder

Output for din medarbejder