Effekten af vores indsatser – sort på hvidt

Læs her hvordan 8 virksomheder har kunne aflæse udkommet af deres investering i et forløb hos os. Det har både genereret bedre bundlinje, en styrket markedsposition samt gladere, mindre stressede og mere arbejdslystne medarbejdere.

Formålet med forløbet var at eksemplificere effekten af arbejdet med mental sundhed, og lederene er blandt andet undervist og trænet i:

 • Det transformative og regenerative lederskab
 • Ledelsesmæssige værdier
 • Opmærksom lytning
 • Enneagrammet
 • Mentorcoaching
 • Ansvarlig kommunikation
 • Konfllikthåndtering
 • Narrativer

og medarbejderne:

 • Kollegiale og personlige værdier
 • Projektioner
 • Opmærksom lytning
 • Enneagrammet
 • Ansvarlig kommunikation
 • Konfllikthåndtering
 • Narrativer

Vi har arbejdet med kompetenceudvikling baseret på en eklektisk tilgang (forskellige teoretisk retninger), som er kogt ned til konkrete håndgribelige værktøjer og træning af disse; først sammen på de respektive hold og hernæst ude på arbejdspladserne. Alle værktøjer er konkrete og baseret på forskning og metoder. Disse involverer blandt andet:

 1. Systemisk metode ( alle oplevelser er subjektive – når vi forstår det øges empati og compassion og med det trivsel, kreativitet etc)
 2. Regenerativt lederskab ( viden om og træning i at øge bevidsthedsniveauet og herigennem skabe en adfærd samt beslutninger, som er langt mere bære-og væredygtige på alle niveauer i organisationen)
 3. Neuro Science (viden og mentalisering)

Se evalueringsrapporten her