ER JERES AGILE TEAMS UDFORDREDE PÅ

Stress? Selvledelse? Teamdynamikker?

Så kan vi også hjælpe jer. Vi løfter og modner teams gennem mental sundhed. Fordi det er rentabelt. Økonomisk og menneskeligt.

Styrk jeres agile teams gennem træning i praksisnære værktøjer og kompetenceudvikling.

I og på tværs af teams.

RESULTATER DER TÆLLER

ANDRE TEAMS I FORLØB HAR OPLEVET

Styrkede teamdynamikker og agilt samspil

Forbedret selvledelse

Reduceret sygefravær og stress

Øget fællesskabsfølelse

Færre konflikter

Reduceret medarbejderomsætning

Øget arbejdslyst

Øget fastholdelse af medarbejdere

Styrket employer brand

Øget lønsomhed og omsætning

Skræddersyet forløb til bedre selvledelse i agile teams med målbar effekt

Hvem?

Typiske deltagere i vores forløb er: Scrum Masters, PO's, RTE's, PM's, agile coaches og andre centrale uformelle ledere i det agile

AGILE

The Team is The New Boss

Hvor længe?

Vores forløb strækker sig gennemsnitligt over 6 mdr. og involverer typisk 40 -50 timers undervisning og træning. Hertil undervises deltagerne i Train the Trainer, som sikrer udbredelse af værktøjerne i og på tværs af teams

Vi måler på livet løs

...så I kan se, at det virker! Vi måler på det som er vigtigt for jer, f.eks.:

  • Teamets trivsel/happiness index
  • Stressreducering
  • Performance
  • Konfliktreducering
  • Sygefravær
  • Medarbejderomsætning

Hvordan? Sådan.

MISSION POSSIBLE

Kompetenceudvikling

Vores tilgang er forskningsbaseret og trækker på eksisterende teorier, viden og erfaringer, som videreformidles i form af virkningsfulde mentaliseringsprocesser og hands-on værktøjer. Deltagerne trænes i disse indbyrdes i forbindelse med undervisning og dertil i deres respektive teams.

Action

Vi er meget optagede af at gøre abstrakt konkret. Vores kernekompetence er at oversætte teori og viden til håndgribelige, praksisnære værktøjer. Fra dag 1 kan de tilegnede kompetencer og værktøjer inkoorpereres i de agile processer, events og ceremonier. Forløbet afsluttes med en certificering (frivillig).

Show me the money

Resultatet af forløbet er øget mental sundhed og performance i og på tværs af de agile teams. Det bidrager til et arbejdsfællesskab, som styrker forretningen og driver flere og gladere medarbejdere samt kunder.

Lær fra best practise og bliv best case.


VI TILPASSER JERES FORLØB UD FRA DET ØNSKEDE FORMAT.

Det kan involvere følgende elementer:

Skræddersyet
jeres behov

Håndpluk de elementer som giver mening i jeres virksomhed i forhold til specifikke udfordringer, behov og ønsker.

Præanalyse

...har til formål at specificere konkrete behov i teams og hos deltagerne. I denne fase arbejder vi med både kvalitative og kvantitative spørgsmål. De vil understøtte det endelige design af forløbet, som bedst imødeser de konkrete udfordringer og behov.

Facilitering

Vi har tilsammen rigtig mange års erfaring i formidling og træning, Vi forstår vigtigheden i at møde deltagerne i den virkelig og hverdag der udspiller sig, og forløb konceptualiseres og designes med afsæt i den respektive målgruppe, behov og mål.

1:1 Coaching samtaler

Langt de felste vælger at tilkøbe 1:1 samtaler, som understøtter den enkeltes udviklingsproces. Behovet vil være individuelt, og også her tilpasses det så det giver mening for jer.

Train the Trainer

Deltagerne trænes i videreformidling af værktøjer med henblik på at udbrede de tilegnede kompetencer i eget og på tværs af teams. Dette bidrager til forankring i hele organisationen med en forandret kultur til følge.

Evaluering

Vores evalueringsform beror på surveys (baseline før opstart og efter endt forløb) inkl. skriftlig og mundtlig rapportering. Vi samarbejder selvføgelig også med jer i forbindelse med jeres interne målinger.

Sted

Formatet skal selvfølgelig matche jeres hverdag, og kan være et mix mellem hele eller halve undervisningsdage på jeres, vores eller en ekstern lokation. Online facilitering bruger vi ofte som et supplement.

Et forløb bidrager til en mere bæredygtig og væredygtig organisation Vi arbejder typisk med

Det personlige lederskab

Her trænes deltagerne i at blive bevidste om, hvordan deres egen adfærd og personlighed spiller ind i interaktionen med andre. Dette styrker den kollektive ledelse i teamet, idet teammedlemmer forstår hvordan de autentisk samspiller, og leder sig selv og andre.

Den psykologiske tryghed

er afgørende for den mentale sundhed samt performance i teamet. I den kontekst trænes deltagerne i et growth mindset- en positiv og nysgerrig tilgang til eksisterende udfordringer. Dette bidrager til at gøre teamet mere modent og modigt.

Ansvarlig kommunikation

indebærer det at mestre vores kommunikationsmodel, som blandt andet medvirker til konfliktreducering og bedre performance. Værktøjet bidrager til øget indsigt i egen kommunikationsadfærd og forståelse for andres. Det giver mulighed for en kommunikationsform, som er mere hensigtsmæssig og målrettet- verbalt som nonverbalt.

Peer Coaching

uddanner og træner deltagerne i at stille åbne, og effektive spørgsmål i en struktur som understøtter individets, teamets og forretningens mål. Evnen til at peer coache fremmer teamets mentale sundhed, og opbygger og forstærker kompetencer i at lede og selvlede.

Typologiværktøjer

bidrager med en forståelsesramme for, hvorfor mennesker agerer og kommunikerer som de gør. Værktøjerne er særdeles effektive i forhold til udvikling og optimering af samarbejde, er konfliktreducerende og giver et solidt indblik i menneskers psyke, herunder behov og motivation. Vi arbejder primært med Enneagrammet.

Ready to get started?

Kontakt os

Find os her
Follow Us

Vi svarer indenfor 24 timer.