ER JERES AGILE TEAMS

UDFORDREDE PÅ

Stress? Dårlige Gruppedynamikker? Konflikter? Ledelse Og Selvledelse? 

Så kan vi også hjælpe jer. Vi løfter og modner teams gennem mental sundhed. Fordi det er rentabelt. Økonomisk og menneskeligt.

Resultater der tæller

ANDRE TEAMS I FORLØB HAR OPLEVET

Styrkede teamdynamikker og agilt samspil

Forbedret selvledelse

Reduceret sygefravær og stress

Øget fællesskabsfølelse

Færre konflikter

Reduceret medarbejderomsætning

Øget arbejdslyst

Øget fastholdelse af medarbejdere

Styrket employer brand

Øget lønsomhed og omsætning

Skræddersyet forløb til bedre selvledelse i agile teams med målbar effekt

AGILE

The Team is The New Boss

Hvem?

Typiske deltagere i vores forløb er: Scrum Masters, PO's, RTE's, PM's, agile coaches og andre centrale uformelle ledere i det agile

Vi måler på livet løs

...så I kan se, at det virker! Vi måler på det som er vigtigt for jer, f.eks.:

  • Teamets trivsel/happiness index
  • Stressreducering
  • Performance
  • Konfliktreducering
  • Sygefravær
  • Medarbejderomsætning

Hvor længe?

Vores forløb strækker sig gennemsnitligt over 5 mdr. og involverer typisk 40 timers undervisning og træning - irl og online. Hertil train the trainer, som sikrer udbredelse af værktøjer i resten af teamet

Hvordan? Sådan.

MISSION POSSIBLE

Kompetenceudvikling

Vores tilgang er forskningsbaseret og trækker på eksisterende teorier, viden og erfaringer, som videreformidles i form af virkningsfulde mentaliseringsprocesser og hands-on værktøjer. Deltagerne trænes i disse indbyrdes i forbindelse med undervisning og dertil i deres respektive teams.

Action

Fra dag 1 kan de tilegnede kompetencer og værktøjer praktiseres i de agile processer og cerremonier. Forløbet afsluttes med en certificering (frivillig).

Show me the money

Resultatet af forløbet er øget mental sundhed og performance i og på tværs af de agile teams. Det bidrager til et arbejdsfællesskab, som styrker forretningen og driver flere og gladere medarbejdere samt kunder.

Lær fra best practise og bliv best case

Undervisere i forløb er

Iben Stjerne

Lektor i Ledelse og Organisationspsykologi, DTU

Zuzan Linnet Degani

Stifter af Mentality, HD SCM og cert. coach og cert. ledermentor

Formatet

Vores kunder har god erfaring med følgende format:

Præanalyse

som har til formål at specificere konkrete behov hos deltagerne. I denne vil vi stille en række kvalitative spørgsmål som vil understøtte det endelige design af forløbet.

Facilitering

formidling og træning som matcher jeres hverdag. Det kan være et mix mellem hele eller halve undervisningsdage irl i kombination med 2-4 timers workshops onsite og/eller online.

1:1 Coaching samtaler

som understøtter den enkeltes udviklingsproces.

Train the Trainer

deltagerne trænes i videreformidling af værktøjer med henblik på at udbrede værktøjer på tværs af teams.

Evaluering

i form af to surveys (baseline før opstart og efter endt forløb) inkl. skriftlig og mundtlig rapportering

Sted

Onsite hos Jer - medmindre andet ønskes.

Vores Agile selvforvaltningsprogram

Et skræddersyet program til selvledelse vil hjælpe dig med at lede dit team mere effektivt.

I det personlige lederskab

trænes deltagerne i at blive bevidste om hvordan deres egen adfærd og personlighed spiller ind i interaktionen med andre. Dettestyrker den kollektive ledelse i teamet idet teammedlemmer forstår hvordan de autentisk samspiller og leder sig selv og andre.

Den psykologiske tryghed

er afgørende for den mentale sundhed samt performance i teamet. I den kontekst trænes deltagerne i et growth mindset- en positiv og nysgerrig tilgang til eksisterende udfordringer. Dette bidrager til at gøre teamet mere modent og modigt.

Ansvarlig kommunikation

indebærer det at mestre vores kommunikationsmodel, som blandt andet medvirker til konfliktreducering og bedre performance. Værktøjet bidrager til øget indsigt i egen kommunikationsadfærd og forståelse for andres. Det giver mulighed for en kommunikationsform, som er mere hensigtsmæssig og målrettet- verbalt som nonverbalt.

Med Peer Coaching

uddannes og træner deltagerne i at stille åbne, og effektive spørgsmål i en struktur som understøtter individets, teamets og forretningens mål. Evnen til at peer coache fremmer teamets mentale sundhed, og opbygger og forstærker kompetencer i at lede og selvlede.

Typologiværktøjer

bidrager med en forståelsesramme for, hvorfor mennesker agerer og kommunikerer som de gør. Værktøjerne er særdeles effektive i forhold til udvikling og optimering af samarbejde, er konfliktreducerende og giver et solidt indblik i menneskers psyke, herunder behov og motivation.

Ready to get started?

Kontakt os

Find os her
Follow Us

Vi svarer indenfor 48 timer.