Projekt Mental Sundhed i Detailbranchen

Mental Sundhed i Detailbranchen. Sådan skaber vi en væredygtig og fremtidssikret forretning gennem fokus på mental sundhed

Bedre bundlinje og konkurrenceevne gennem mental sundhed

Projekt Mental Sundhed i Detailbranchen er godkendt til at modtage 1.5 mio. kr. inkl. støtteforskning fra Velliv Foreningen, og teamet fra Mentality udruster ledere og medarbejdere i detailbranchen med redskaber til at skabe en mentalt sund arbejdsplads. Det gør vi med fokus på bundlinje og andre væsentlige økonomiske nøgletal, som forbedres i takt med tiltag som understøtter den mentale trivsel på arbejdspladsen. Resultatet er en fremtidssikret mentalt sund virksomhed, med en forbedret konkurrenceevne. Vi når i mål ved at opgradere og træne kompetencer indenfor kommunikation, adfærd, mentaltræning og lederne uddannes i det transformative lederskab, herunder mentorcoaching.

Projektet starter op i juni 2021 og løber over 9 måneder. Det er målrettet mindre og mellemstore danske detailvirksomheder. Deltagerne fordeles i leder-og medarbejderhold som i perioden undervises i Aalborg og Farum. Hertil kommer en lang række online workshops og 1:1 sessioner.

Mentaltræning og kompetenceudvikling er omdrejningspunktet, som skaber øget bevidsthed og med det bedre arbejdstrivsel og effektivitet. Resultatet er, at både ledere og medarbejdere tilegner sig viden, værktøjer og et højere bevidsthedsniveau. Det bidrager til en ændret adfærd, højere EQ og ikke mindst stærke kommunikationsevner, som både bidrager positivt i forholdet til kollegerne, kunder og leverandører. Det har stor indflydelse på arbejdsmiljøet og på bundlinjen.

Vi arbejder også differentieret i forhold til de specifikke udfordringer de respektive virksomheder står overfor lige nu. Det kan være omsætning, sygefravær, stress, et højt niveau af medarbejderudskiftning eller noget helt 4. Vi måler kvalitativt og kvantitativt på virksomhedens udfordringer og forbedringspotentialer og er ekstremt orienterede mod, at forløbet skaber positive forandringer. Den viden og erfaring vi har med detail, økonomi og mental sundhed hjælper med at skabe de forandringer som er nødvendige eller tiltrængte. Det står vi på mål for.

Sammen går vi til valg på at sikrer at virksomhederne klædes på til at træde ind i en ny æra med effektive værktøjer og fremtidssikrende kompetencer.

Projektet er også tildelt midler til følgeforskning, så andre brancher og organisationsformer ligeledes kan drage nytte af vores viden og erfaringer. Det er nemlig vores implicitte langsigtede mål at sikre et højt niveau af mental sundhed i hele kongeriget, uagtet branche og organisationstype.

Zuzan Linnet Degani, som er stifter af Mentality og initiativtager på projektet kan træffes hvis du vil høre mere på tlf. 42 72 18 29 eller zuzan@mentality.dk

Vi samarbejder med Komiteen for Sundhedsoplysning Mental Sundhed Sammen , Make Impact og Aalborg Kommune Netværk for Grøn Detail

I vores advisory board sidder:

 • Alexandra Krautwald fra Composing. Alexandra er forfatter, beslutningsrådgiver og adfærdsøkonom
 • Majken Pape, CEO Unoliving
 • Monika Juul, CEO Visma Enterprise
 • Louise Dinesen, erhvervspsykolog
 • Maria Haukrogh, Velliv Foreningen

Deltagere:

Vores deltagere er både repræsenteret i form af en række frivillige kæder med op til 200 butikker, mindre kæder samt enkeltstående virksomheder fra forskellige brancher i detail.

 

Økonomisk vækst over mental sundhed

Og med god grund. Herhjemme har hver femte dansker i den arbejdsdygtige alder et mentalt helbredsproblem. Stress, angst og depression er bare nogle af konsekvenserne af en arbejdskultur, der favoriserer økonomisk vækst over mental sundhed. Og hver 4. dansker ønsker sig en radikal ændring i deres arbejdsliv iflg. en nylig undersøgelse fra Gallup. Er det nogle af dine medarbejdere?

De triste statistikker vil Mentality vende med coaching og undervisning i coachende lederskab, personligt lederskab og bevidst kommunikation.

Læs mere om mentale helbredsproblemer.

En rapport fra Deloitte fra UK i 2017 viser, at den investering der forebygger mental sundhed kan tjenes ind med op til 8 gange investeringen (ROI 1:8). Det er altså rentabelt at rette blikket mod initiativer, som skaber arbejdstrivsel. Det er præcis det vi gør i projektet her – og som detailvirksomhed har du en unik chance for gratis at tilegne dig den viden, kompetencer og træning, som indenfor kort tid kan tage din virksomhed til nye højder – menneskeligt og økonomisk.

Transformativt lederskab, mentaltræning og kompetenceudvikling vender kurven i detailbranchen

Projekt Mental Sundhed er baseret på undervisning,coaching og mentoring til ledere og medarbejdere i detailbranchen.

Med værktøjer til transformativt lederskab for ledere, personligt lederskab for medarbejderne og målrettet effektiv kommunikation får alle ejerskab over den mentale sundhed på arbejdspladsen. I bliver et power team i en forvandlet arbejdskultur, der er drevet af retning, fællesskab og meningsfuldhed.

Læs om ledercoaching.

Der er 2 grene i Projekt Mental Sundhed:

 • Kognitiv coaching og mentoring i form af 1:1 samtaler.
 • Undervisning, workshops og træning i hhv. leder-og medarbejdergrupper.

Kognitiv coaching

Med kognitiv coaching bliver du bevidst om dine tanke- og handlemønstre, din fortælling om dig selv og andre, din kommunikationsstil og dine værdisæt.

Det er dyrebare indsigter, der gør dig i stand til at transformere din relation til dig selv og andre.

Bliv klogere på, hvad coaching er.

Mental sundhed, personlig udvikling og ‘purpose’

Vi står overfor et paradigmeskift og en kulturændring, hvor økonomisk
vækst ikke længere er det eneste succeskriterie. De nye generationer på
arbejdsmarkedet kræver et mentalt sundt arbejdsmiljø, hvor den
personlige udvikling og følelsen af mening med arbejdet prioriteres.

Der er et tiltagende fokus på psykisk arbejdsmiljø og
stressforebyggelse. Talrige studier i indland og udland peger på, at
fremtidens virksomhed er den, der prioriterer det holistiske menneske og
den mentale sundhed.

Læs om medarbejdercoaching.

Vil du vide mere om Projekt Mental Sundhed?

Kontakt Zuzan på mail zuzan@mentality.dk

eller telefon +45 42 72 18 29

 

Undervisning og workshops

Vores undervisning og workshops giver dig de konkrete redskaber, du skal bruge for at skabe forandring og opnå personlig udvikling. Du får indblik i udviklede og anerkendte ledelsesmetoder og -værktøjer, og du får stærke skills til personligt lederskab og kompetencer, som skaber positiv adfærdsforandring, ejerskab og arbejdslyst.

Se Mentalitys udbud af foredrag og workshops.

Hurtig effekt og langsigtet virkning

Både kognitiv coaching- og mentoring samt vores undervisningsmetoder har en hurtig målbar effekt, og langtidsholdbar virkning. Du vil opleve en markant ændring i din mentale sundhed og wellbeing, så snart du implementerer de nye indsigter og værktøjer. Og du kan bruge dem hele livet, så du præventivt sikrer din og virksomhedens mentale sundhed.

Mental sundhed coaching

Resultater med Projekt Mental Sundhed

 • Transformativt lederskab – mere powerfuldt, nærværende lederskab
 • Autentisk og kreativ personlig ledelse
 • Selvledende dedikerede og medarbejdere
 • Motivation og produktivitet
 • Forståelse for egne og virksomhedens værdisæt 
 • Fællesskab, øget arbejdslyst og meningsfuldhed
 • Gennemslagskraft og integritet
 • Kraftfuld kommunikation
 • Effektiv konfliktløsning
 • Højere EQ (emotional intelligence)
 • Et stærkere og gladere team
 • Bedre samarbejde
 • Bedre bundlinje

Projekt Mental Sundhed giver medarbejdere og ledere nye indsigter og redskaber, som langt forbedrer den mentale sundhed.

Med personligt lederskab tager alle ejerskab over arbejdet og den fælles mentale trivsel.

I vil være i stand til at skabe et nyt arbejdsmiljø, som er præget af glæde og overskud.

Arbejdet udføres effektivt og energisk, fordi det er drevet af autentisk motivation og en følelse af, at det giver mening.

Samarbejdet når et nyt niveau med kraftfuld kommunikation og budskaber, der går klart igennem.

Der er ro og overskud til at udvikle kompetencer, styrke jeres performance og blive de bedste på markedet.

Fremtidssikring af generationer

Paradigmeskiftet omkring mental sundhed på arbejdsmarkedet kræver åbenhed, forandringsvillighed og omstillingsparathed. De nye generationers krav til arbejdslivet risikerer at hægte de ældre generationer af, fordi de kommer med værdisæt som er markant anderledes end generation X og B (alder +37)

Målgruppen for Projekt Mental Sundhed er:

 • Ledere og medarbejdere i mindre og mellemstore detailvirksomheder.)

Se vores workshop om fremtidssikret ledelse.

Mere end 20 års erfaring i detailbranchen

Kvinden bag Mentality og Projekt Mental Sundhed – Zuzan Linnet Degani – har mere end 20 års erfaring i detailbranchen, både som ansat og selvstændig.

Hun har observeret, at mange i branchen bliver forfremmet til ledere med afsæt i deres fagstærke købmandsskab, salgsevner etc. – men sjældent på grund af deres lederevner.

Detailbranchen har således et kæmpe uberørt potentiale, når det kommer til ledelses- og medarbejderudvikling.

Nu er det Zuzans og teamets vision – med coaching, undervisning i personligt lederskab og kommunikation – at gøre medarbejderne selvledende og lederne topkvalificerede til at lede.

Læs om Zuzans erfaring og CV.

coach mental sundhedKvinden bag Projekt Mental Sundhed

Mit navn er Zuzan Linnet Degani, og jeg er stifter af Mentality – coaching, mentoring og undervisning til din mentale sundhed.

Jeg er certificeret coach og ledermentor, og har iværksat Projekt Mental Sundhed.

Projekt Mental Sundhed fremmer den mentale sundhed i detailbranchen, hvor jeg selv har mere end 20 års erfaring, som både ansat og selvstændig.

Kontakt mig og hør mere om deltagelse i projektet. Mail: zuzan@mentality.dk

Telefon: 42 72 18 29

,